27 anys de formació de professionals exitosos.

1.500 joves de Kimbondo garanteixen l'èxit de la formació.

Dades

De 1991 a 2012

315 noies han obtingut un certificat professional o una llicenciatura professional en hostaleria i restauració. Amb una taxa d'inserció laboral del 95% al final dels estudis.


De 2006 a 2016

1.169 joves i adults desocupats, professionals de 15 empreses de serveis i formadors d'11 centres de formació en hotels, es van beneficiar dels mòduls de formació professional proporcionats pel Centre de Formació de Kimbondo, alternant-se amb pràctiques en empreses. Per a joves desocupats, la taxa d'inserció és del 70% al final de la formació.


Françoise Mavinga Makoso

"Gràcies a la base sòlida que vaig rebre a Kimbondo High School, estic treballant en això".

Serveuse, Selton Hôtel

© Fundació Montblanc per a la promoció de la dona. Carrer de Sants 14-16, Principal - 08014, Barcelona