El Centre de Formació Kimbondo

Una formació que satisfà les necessitats d'una mà d'obra qualificada per a la indústria de serveis.

Missió


Promoure el desenvolupament de la formació tècnica i professional al Congo com a mitjà per a la promoció de l'ocupació per a joves. L'adaptació dels programes de formació a les necessitats de les empreses, que constitueixen els imperatius del mercat laboral.

Visió


Iniciar, donar suport i innovar desenvolupant activitats directament relacionades amb la formació i el desenvolupament de totes les persones que treballen o treballaran en el sector de serveis.

Nosaltres oferim


Una formació professional de qualitat per a joves i adults per promoure treballs qualificats i sostenibles; recolzant la qualitat i la productivitat de les empreses del sector serveis per enfortir l'economia nacional. La prioritat és reforçar les habilitats pedagògiques i tècniques dels formadors.

El nostre objectiu

Proporcionem la versatilitat necessària per treballar en la indústria de serveis.

Virginie Lukwichi Nhamba, directora

© Fundació Montblanc per a la promoció de la dona. Carrer de Sants 14-16, Principal - 08014, Barcelona